Ứng dụng dự án: Thiết kế Cầu nhịp lớn tại Việt Nam

MIDAS Academy : Application Training June 9, 2020, 8:00 - 9:00 PM (Hanoi, Jakarta)
ngày 09 tháng 06, 8:00 - 9:00 PM (Hanoi, Jakarta)
EVENT DONE Register now
DONE
Ứng dụng dự án: Thiết kế Cầu nhịp lớn tại Việt Nam MIDAS Academy : Application Training June 9, 2020, 8:00 - 9:00 PM (Hanoi, Jakarta)
ngày 09 tháng 06, 8:00 - 9:00 PM (Hanoi, Jakarta)
Tổng quan

Những cây cầu nhịp lớn luôn là niềm đam mê đối với các kỹ sư cầu đường

Tuy nhiên, để phân tích được nó trong các điều kiện môi trường khác nhau thì lại phụ thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn của từng kỹ sư trong ngành.

Trong buổi hội thảo này, những người tham gia sẽ hiểu sâu hơn các thông tin và kỹ năng mô hình, thiết kế các loại cầu nhịp lớn (bao gồm cả cầu dây văng) thông qua các dự án thực tế tại Việt Nam.

Ngoài ra, mọi người cũng sẽ thấy những lợi thế của việc sử dụng midas Civil phiên bản mới nhất trong các dự án thực tế.

Do vậy, chúng tôi đặc biệt lập lên buổi hội thảo này để tri ân tất cả các kỹ sư tham gia- những người quan tâm đến cầu nhịp lớn và midas Civil

AGENDA
 • 5 phút

  Giới thiệu

 • 45 phút

  Ứng dụng dự án “Thiết kế Cầu nhịp lớn sử dụng midas Civil’

  Chúng tôi sẽ giới thiệu về cách thiết kế cầu nhịp lớn sử dụng midas Civil thông qua một số dự án thực tế tại Việt Nam. Thêm vào đó, chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới các bạn các tính năng mới trong midas Civilmidas Civil phiên bản mới nhất

 • 10 phút

  Đặt câu hỏi và Trả lời

SPEAKER
 • Nguyễn Văn Lâm

  Thạc sĩ kỹ thuật/ Kỹ sư cầu hầm
  Chủ tịch HĐQT/ TGĐ Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R


  - 17 năm kinh nghiệm thiết kế cầu, hầm. Đã từng thiết kế cầu: dây văng, dây võng, vòm; hầm,
  - 05 năm kinh nghiệm là phó giám đốc dự án quản lý và bảo trì cầu, đường bộ.
 • Nguyễn Văn Lâm

  Thạc sĩ kỹ thuật/ Kỹ sư cầu hầm
  Chủ tịch HĐQT/ TGĐ Công ty cổ phần Tư vấn kỹ thuật E&R


  - 17 năm kinh nghiệm thiết kế cầu, hầm. Đã từng thiết kế cầu: dây văng, dây võng, vòm; hầm,
  - 05 năm kinh nghiệm là phó giám đốc dự án quản lý và bảo trì cầu, đường bộ.
Read all
REGISTER The event is done.
Thank you for your interest.
REGISTER You are registered.

Thanks for registration.
The registration confirmation email has been sent to your email

REGISTER You are registered.

Thanks for registration.
Please check the confirmation email from GoToWebinar for joining the session.

INFORMATION
Event
Application Training : Ứng dụng dự án: Thiết kế Cầu nhịp lớn tại Việt Nam
Date
June 9, 2020, 8:00 - 9:00 PM (Hanoi, Jakarta)
ngày 09 tháng 06, 8:00 - 9:00 PM (Hanoi, Jakarta)
Date & Location
Date & Location
Document
Notice

1. Participation of this seminar is FREE.
2. We recommend you to register immediately since the number of seats are limited.
3. If you come early to the seminar place, you can enjoy the welcome snack and coffee/tea.
4. For effective training session, we recommend you to bring your personnel laptop computer in order to get the hands-on experience of MIDAS software.
5. Training license and installation guide will be provided to all registrants before the seminar in advance.